Samarbetspartner

Projektet är finansierat delvis med hjälp av företagsstöd för ombyggnad och utökning av mjölkstall för get inom landsbygdsprogrammet 2014-2020. Investeringen innebär att antalet getplatser i den befintliga logen ökar samt att mjölkavdelningen byggs om för att kunna mjölka fler getter. En ny mjölkanläggning köps in från DeLaval och taket på foderbordet höjs. Stödet från landsbygdsprogrammet finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Syftet med investeringen är att öka produktionen av getmjölk för att möta ökad efterfrågan och stärka företagets konkurrenskraft. Investeringen innebär att ombyggnaden av mjölkstallet och det blir en mjölkgrop för getter som är bland de första i Sverige. Till mjölkgropen installeras en integrerad fodersilo. Befintlig loge inreds så att antalet getplatser kan utökas och taket över foderbordet höjs för att förbättra arbetsmiljö och ventilation. Investeringen passar väl in i vår övriga verksamhet som omfattar produktionen av bland annat getost, getmjölk och yoghurt i eget gårdsmejeri. Produktionen har ökat och ökat fortfarande samt att efterfrågan av produkterna blir större och större så investeringen var väl gjord och i rätt tid.

Byggmästare Krister Swärdström har varit ansvarig för renoveringen och hela bygget på gården tillsammans med bland annat Åkerbo VVS, Elektrikerna på Öland AB, Eiberts Entreprenad, Rockneby Måleri

Under hela projektet har Michael Hutchinson, dokumentärfilmare och fotograf, varit med och dokumenterat projektet med sina kameror.
Han har också producerat filmer för BBC, Discovery, National Geographic och Arte.

Logotypen är framtagen av Art Director Demetrios Pdillos tillsammans med Annika Bullus.
Etiketterna är tryckta i England av Labels Plus.

Våra produkter finns att handla på Ica Trossen Sandvik, Ica Supermarket Borgholm, Kvantum i Färjestaden, Deli Husman Stockholm.

Våra produkter finns på menyerna på bland andra Hotell Borgholm och Norrings Crëperi på Öland, 108 i Köpenhamn och Sally Clarke i London.

Övriga samarbetspartners är:
Yngdéns knäcke, Ekberg & Forsberg, Birgittas Matbod, Fredriksson´s, Svenska bönchips, Ölandschoklad, Greens Honung, Örtagården